W ramach podwykonawstwa wykonujemy analizy próbek techniką GC.

W przypadku oznaczeń metodami spektrofotometryczną, ASA​ i FTIR konieczne jest wcześniejsze ustalenie możliwości współpracy.

Próbek oznaczanych pozostałymi technikami nie oznaczamy w ramach podwykonawstwa.

Warunki pobierania i przechowywania próbek zamieszczone są w Karcie Warunków Technicznych Pobierania Próbek, której aktualne wydanie znajdą Państwo poniżej.

Zamieszczamy tu również Formularz Przekazania Próbek, który należy przesłać razem z  próbkami.

Za spełnienie wymagań dotyczących: sposobu pobierania, transportu i przechowywania próbek określonych w Karcie Warunków Technicznych Pobierania Próbek odpowiada Zleceniodawca.

Zleceniobiorca nie odpowiada za niedotrzymanie terminu trwałości próbek podanego w Karcie Warunków Technicznych Pobierania Próbek.

W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.