Informacje kontaktowe

LABORATORIUM WIBROAKUSTYKI
I OCHRONY ŚRODOWISKA Bogdan Kępski
NIP: 7280131071
REGON: 470077412

Adres

ul. Łęczycka 40, 93-193 Łódź

Telefon

+ 42 640 34 98
+ 42 640 34 97

Skontaktuj się z nami