Laboratorium zostało założone w roku 1992. Na początku działalności pracował w nim tylko właściciel. W tym okresie zajmowało się tylko pomiarami hałasu i wibracji – stąd nazwa firmy. Dobra opinia o Laboratorium spowodowała bardzo szybkie zwiększenie liczby klientów, którzy zgłaszali zapotrzebowanie na inne rodzaje badań. Na potrzeby Laboratorium został wybudowany nowy budynek w Łodzi przy ul. Łęczyckiej , w którym uruchomiono m.in. laboratorium chemiczne. Obecnie w Laboratorium pracuje 14 osób, w tym 4 techników i 10 osób z wyższym wykształceniem – wszystkie ukończyły studia magisterskie na Politechnice Łódzkiej lub Uniwersytecie Łódzkim. Dwie osoby mają tytuł doktora. Większość pracowników ma ponad 20-letnie doświadczenie w zakresie badań i oceny środowiska pracy. Współpracujemy z innymi laboratoriami w kraju, dla  których jesteśmy podwykonawcami i którzy z kolei wykonują oznaczenia substancji, których my nie mamy w zakresie akredytacji.

Laboratorium wykonało już około 20 tysięcy zleceń z zakresu badań środowiska pracy. Na żadne badanie nie została zgłoszona skarga ani reklamacja. Obsługujemy ponad 1000 klientów. Praktycznie wszyscy nasi klienci współpracują z nami od kilku lub nawet kilkunastu lat.

icon
Zespoły dedykowane

Zaangażowani w pomoc klientom w osiągnięciu ich celów,

icon
Profesjonalizm

Kompetencje laboratorium są na bieżąco potwierdzane w międzynarodowych badaniach biegłości oraz pozytywnymi wynikami audytów PCA

icon
Prawdziwi partnerzy

Nasze silne poczucie identyfikacji z projektami klienta oznacza, że ​​nieustannie dążymy do zadowolenia ich potrzeb

icon
Nacisk na innowacje

To poczucie identyfikacji oznacza również, że cenimy i promujemy bezproblemową interakcję