Laboratorium wykonuje badania czynników szkodliwych i uciążliwych na stanowiskach pracy:

 

– Pomiary hałasu

– Pomiary drgań

– Pomiary oświetlenia elektrycznego

– Pomiary mikroklimatu

– Pomiary promieniowania optycznego

– Pomiary stężenia pyłów

– Pomiary stężenia substancji chemicznych

Laboratorium posiada wysokiej jakości sprzęt analityczny: trzy chromatografy gazowe – jeden z detektorem MS i dwa z detektorem FID, chromatograf cieczowy HPLC, spektrometr FTIR, spektrofotometry UV-VIS, spektrometr absorpcji atomowej. Wszystkie aparaty są produkcji renomowanych firm takich jak Perlan, Shimadzu i GBC.