Laboratorium posiada akredytację Polskiego Centrum Akredytacji nr AB 882, udzieloną w 2008r.

Zapraszamy do zapozanania się z naszym zakresem akredytacji: